Terug naar:  Fotoboek  Hoofdmenu

Horizon biedt behandeling en speciaal onderwijs (cluster 4 onderwijs) aan kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit zijn kinderen met ernstige problemen op meerdere terreinen; de sociaal-emotionele ontwikkeling, organische ontwikkeling, de ontwikkeling in het onderwijs, de gezinssituatie en het sociale netwerk. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van complexe opvoedings- en leefsituaties en/of ontwikkelings- of leerproblemen van de jeugdige zelf. In de meeste gevallen hebben andere vormen van hulpverlening of onderwijs geen antwoord op de vraag van deze jeugdigen en hun ouders kunnen bieden.

Dagbehandeling Rijnhove
De dagbehandeling is o.a. gevestigd in Alphen aan den Rijn en biedt intensieve orthopedagogische hulp aan kinderen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar met een verstoorde of bedreigde ontwikkeling. De behandeling bestaat uit een intensieve aanpak van de problematiek bij het kind en binnen het gezin. Indien nodig wordt individueel met het kind gewerkt. Tijdens de behandeling van het kind blijft het kind in het gezin wonen. Hierdoor blijven de ouders verantwoordelijk voor de algemene opvoedings-, omgangs- en verzorgingstaken. De hulpverlening aan de ouders richt zich vooral op het vergroten van inzicht en op pedagogische vaardigheden. Zowel ouders als kind zijn actief betrokken bij de behandeling.

Bron: http://www.horizon-jeugdzorg.nl

Behalve de Parkschool beschikt Horizon over 2 locaties, de voormalige Arendshorst (nieuwbouw) en het Noorderpark. Op de zolder boven het hoofdgebouw in Alphen bevindt zich een deel van het foto-archief van de Martha-Stichting. Met speciale dank aan Mirjam en Annette is er toestemming verleend een deel daarvan op deze site te zetten. Om een beetje overzicht te houden zijn de foto's verdeeld in series van ongeveer 50 foto's.

 

Foto's Serie 1

Foto's Serie 2

Foto's Serie 3

Foto's Serie 4